Autoidentifisering for medlemmer

  • Våre e-postutsendelser inneholder lenker med automatisk identifisering på kjell.com. Dette er såkalte "softlinks".

    Hvis du videresender e-posten til noen andre, kan ikke mottakeren ved hjelp av disse lenkene kjøpe noen produkter i ditt navn. Det krever pålogging med passord, engangskode e-post eller SMS-kode.

    Vedkommende kan heller ikke logge på medlemskontoen din og dermed ikke se dine fullstendige opplysninger, kjøpshistorikk, bonuspoeng, bytte passord osv. Dette krever også passord, engangskode e-post eller SMS-kode.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Gi tilbakemelding