Tillegg for store pakker

  • For enkelte varer kan det tilkomme et frakttillegg for store varer (se produktinformasjonen for varen).

  • Fikk du svar på ditt spørsmål?

      

    Gi tilbakemelding