Garantier

 • 2 års garanti

  Vi gir to års garanti på de fleste produktene i  sortimentet vårt. Unntatt fra dette er produkter vi har merket med en annen garantitid i katalogen, nettbutikken eller på kvitteringen/fakturaen. I slike unntakstilfeller kan garantien være lengre eller kortere enn to år. Garantien omfatter material- og fabrikasjonsfeil. Garantien påvirker ikke de rettighetene du har i henhold til forbrukerkjøpsloven. Garantien gjelder ikke byggesett og forbruksvarer (f.eks. batterier, glødelamper og blekkpatroner), skader i forbindelse med overspenning/tordenvær eller slitasjeskader og heller ikke ulykker, vanskjøtsel, datatap eller unormal bruk, dvs. bruk som ikke er beskrevet i bruksanvisningen. Kjell & Company vil heller ikke dekke uteblitt fortjeneste i tilknytning til næringsvirksomhet.

  Reklamasjonsrett

  Du har to eller fem års reklamasjonsrett, avhengig av hva slags vare det er snakk om. For produkter som skal holde vesentlig lenger enn to år, har du fem års reklamasjonsrett. Reklamasjonsretten må ikke forveksles med garantien; den gjør det mulig å påpeke feil som eksisterte allerede da varen ble levert. Du kan lese mer om hva som gjelder for reklamasjonsrett på www.forbrukerradet.no . Det skal følge med gyldig dokumentasjon (f.eks. en kassakvittering, faktura eller annet kjøpsbevis) ved en eventuell reklamasjon.

  Lydgaranti

  Å finne nye hodetelefoner som passer for deg, skal være enkelt, trygt og morsomt – de skal sitte bra og låte bra. Derfor gir vi lydgaranti til alle medlemmene våre. Du har muligheten til å bytte så mange ganger du vil, og for hvert bytte får du en ny måned med de nye hodetelefonene.

 • Fikk du svar på ditt spørsmål?

    

  Gi tilbakemelding